Thursday, September 3, 2015

One day strike photos from different parts of India

Andhra Pradesh
 Assam
 Delhi
 Haryana
 Hubuli
Karnatak
 
 
 Kerla
Tirupathi 
 Vizianagaram
 Odisha
Bhubaneswar City
 Cuttack
 
 
 Puri
 Khurda
Keonjhar
Koraput